SKY AND EARTH

Sunday, November 27, 2016YOZ RÜYALAR

Zamana sızıp zaman olmuş sessizlik
Yanıbaşında dimdik bir öfke
Yanlızlık kadar derin her yöne

Bensiz bir eğik baş
Düşüncesi kayıp gitmiş..avare
Eğri büğrü bir özgürlük yolunu bulamıyan
Bir çift mavi gözün pınarında sığıntı
Uzanmış göğün mavisine
Çukurunda bir sürü kahkaha
küstahmı küstah  gözyaşı gibi
Düştüğü yer toz duman
Zamana sızıp damlayan

Gözyaşı gölünde boğulan düşünceler
Tutunmuş rüyalara
Dar mı dar dimdik yokuşlar gibi kıvrımlı
Hayat... geçiyor önlerinden umarsız
Akıyor paramparça olmuş mekana
KAOS'un mekanına...

Hoyrat heceler tutunuyor çığlıklara
Avuçlarında bir tutam özlem
Eritiyor denizlerin mavisini esir umutlarında
Haykırıyor hıckırıklar çaresiz

Ve sen bir HİÇ
Gizliyorsun gidip gelen isyanı
Gülümseme yaptığın
Bir RİYA mahşeri mimiklerin
Yayılıyor sokaklar dolusu yanlızlıklara
Kaderi arıyorlar avuç içinde solan
Gözlerin çökük
Bekliyorsun kaybolacağın zamanı

Tuesday, November 22, 2016

BIR ZAMANLAR TURKIYE  1
                   
Abbasaga parki

Beyoğlu St. Antuan Kilisesi tören 1910
devrin bütün önemli edebiyatçıları bir arada.
Oturanlar Namık Kemal ve Ziya Paşa.
Ayakta olanlar  Şinasi - Ebuziyya Tevfik - Recaizade Mahmut Ekrem -Abdülhak Hamit

Friday, July 01, 2016

IHLAMUR KASRI  1

Cumhuriyetin ilk yıllarında  IHLAMUR KASRI Beşiktaş'ın Yıldız  tepelerinden böyle  görünüyordu . Kasır 1849 -1855  arasında SULTAN ABDÜLMECİD tarafından  o  zamana kadar Hacı Hüseyin Bağı köşkü  diye  anılan yapının  yerine  inşa  edilmiştir. Bu  köşk  ve içinde  bulunduğu IHLAMUR MESİRESİ  Osmanlı Sultanlarından  I. ABDÜLHAMİD ,  III. SELİM  ve II. MAHMUT'un sıkca  geldikleri bir mekan olarak ünlenmiştir. SELİM ve MAHMUT'un hedef  vurdukları yerlere  dikilen NİŞAN  TAŞLARI  mesirenin Yıldız tarafında hala  ayakta  kalabilmiştir . ABDÜLMECİD  Fransız  şair Lamartini burada  kabul etmiştir. Kasır  daha sonraları  SULTAN ABDÜLAZİZ  VE  V. MEHMET REŞAT  tarafından da kullanılmıştır .
Ihlamur Kasri ve cevresi bizlere israrla empoze edilmeye çalışılan HEP SAVAŞAN OSMANLI imajını sadeliği  ve  sukunetiyle haklı bir biçimde  kırar .
SULTAN ABDÜLMECİD Fransa'daki politik baskılardan kaçarak Osmanlıya  sığınan Fransız İhtilalci  ve  şair  Lamartin'i  bu kasırda  kabul  etmiştir. Şair SULTAN'a şükranlarını  şu  şözlerle nakletmiştir IHLAMUR KASRINDA .
" Majestenize borçlu bulunduğum minnet  ve  şükranı arzetmek için  denizler aşarak huzurunuza  geldim. Doğu'ya olan bağlılığım ve insanlarının cömert  ve asil mizaçlarına hayranlığımdan başka ,imparatorluğunuzda gördüğüm harikulade konukseverliğe hak kazandıracak  hiçbir özelliğim yoktur. Ama Majesteniz hatırladı ki Antik çağlarda  atalarının da göstermiş oldukları konukseverlik ,kimi  zaman bir hükümranlığa şeref  vermeye yetmişti  . BU YIL YABANCILARA KARŞI BÜYÜK KORUMA OLAYLARI YILI OLARAK TARİHTE YAŞAYACAKTIR . BU YILIN  ADI , ABDÜLMECİT'in KONUKSEVERLİĞİ VE ALİCENAPLIĞI YILI OLACAKTIR "
 Sadeliğin yanında  zarafet  ve  diplomasiye  de  tanıklık  etti IHLAMUR  KASRI..
 Şimdi burada yaşıyanlar bu   geçmiş  zamanı hatırlıyamıyor ....Beş  Osmanlı Sultan'ının ayak izlerini görmek istemiyoruz burada  ve de hoyratca yıkıp çirkinleştirmeye  devam  ediyoruz geçmişimizi inkar  ederek. Bu da yetmiyor ,bir Osmanlı Sultanının adaletine sığınırken hiçbir özelliğim yok diyen bir misafir Fransız edebiyatcının adını Istanbul Taksim'de bir sokağa verebiliyoruz. Bu onurlu başı dik insanları aşağılık duygusunun kıskacına almak değilde nedir. Belgelenmiş yukardaki konuşmada konuşan Lamartin dinleyen şükranları kabul eden  Sultan Abdülmecit . Ve de sokaklara ismi verilen  Mösye Lamartin.

IHLAMUR KASRI 2
bugun
2007 yılına gelindiğinde Ihlamur Kasrı'nın , havuzunun , bahçesinin ve müştemilatının ağaçlarla birlikte korunduğunu etrafının duvarla çevrilerek yağmalanmasının önüne geçildiğini görüyoruz. Teşvikiye yamaçlarında kasrın batı tarafında ki gecekondular ise ağaçlar altında görünmeden kalabilmiştir. Duvarın dışındaki mesire alanı tamamiyle tahrib edilip yapılaşma vadi tabanındaki kaynak suyunu ve de Fulya deresini ortadan kaldırmıştır .Kasrın doğu ekseninden Yıldız'a doğru tırmanan 5 kademeli mesire alanının en ust 3 kademesi tamamen kaybolmuş ilk kademedeki su kaynağı yapılaşmanın altında kalmış ve mesirenin çok zarif su fiskiyeli havuzlarının tüm mermerleri şökülüp , TARIHI ESER olarak satilmistir...Birkaç anıt ağacın ve Sultan Mahmut ve III. Selim'in nişan taşlarının dışında bir şey kalmamıştır Ihlamur Mesiresinde. Yıldız Sarayından başlayıp Ihlamur kasrınına kadar devam eden bütünlük eski değimi ile tarumar edilmiş ve yüzlerce senede birikmiş olan ince zevk ve yaşam biçimi yerini pejmürdeliğe bırakmıştır .
Ihlamur Kasrının önündeki trafik ışıklarının bulunduğu dairesel yeşillik alana BJK Spor Kulübünün 40 lı senelerde meşhur olan futbolcusu Hakkı Yeten' in heykeli dikilmiş . Bir vefa örneği.... türk sporuna hizmet etmiş bir sporcu hatırlanmış ve adı bir heykelle anılmış. Hatırlama yetimizin Hakkı Yeten'i anmayı akıllara getirmiş ama beş tane Osmanlı Sultan'ı ve çok yakın geçmişimizin yaşam tarzını akıllardan bir hamlede silivermiş . Osmanlı bir cihan devletiydi ,saygın ve ağırlıklıydı ve övünülecek bir yapıydı .Yıkılmasına 3 sene kala 1915 de Çanakkale'de Destan yazacak kadar da tecrübeli ve dirayetliydi.. Ama biz hatırlamamakta israr ediyoruz onu..İzinide siliyoruz her gördüğümüz yerde. Beş Osmanlı Sultanın sıkca gelip vakit geçirdiği ve iki önemli Osmanlı sarayının (DOLMABAÇE ve YILDIZ ) arasında olan Ihlamur kasrı ve çevresinde yakın tarihimizi hatırlatacak ne bir cadde ne de bir sokak adı var. Birileri akıl edip bir sokağa Şair Nedim deyivermiş ve de iyi etmiş ,en azından bu milletin fikir hayatına katkı yapmış birinin ismi hatırlanmış.
İşte biz ATA YADİGARIMIZI genç insanalara böyle anlatıyoruz . Ama taşeron saray mimarlarının yaptığı üç binayı yere göğe sığdıramıyoruz .
Lodosun estiği bir kış günü yıldız tepelerinde bir parka oturun , bu park ABBAS AĞA parkı olabilir , kulağınızı Dolmabahçe stadyumuna çevirin ve dikkatle dinleyin ... bakın bir yönetici olan hakeme nasıl tezahürat yapılıyor ..Şaşırdınız değilmi ? ama ne bekliyorsunuz ki...ne verirseniz onu geri alırsınız...
Bazen yüzüm kızarıyor hoyratlıklarımıza....IHLAMUR KASRI 3
son durumIhlamur kasrının dünü ve  bugününü bundan  evvelki yazılarımda yazmıştım. Geçmişe yapılan  saygısızlığı ve  hoyrat yapılaşmayı   gözler  önüne  sererken bunun  son limitine  geldiğini bundan sonra bu limitli  alanın  daha  fazla zorlanmıyacağını  düşünmüştüm . Fena halde yanılmışım....Beşiktaş Belediyesinin asgari itinayı   göstermek  lüzümunu hissetmeden  sportif   faaliyetler   için Beşiktaş Jimnastik Külübüne tahsis  edilen   araziye verdiği inşaat ruhsatıyla   Ihlamur  Vadisi  yeni çirkinlik  abidelerinin yükselinine  şahit oluyor . Resmin  sağında otuzar katlı üç bina ve onun  hemen karşısında boş olan bir  arazinin santimi boş bırakılmıyacak   şekilde yapılaşmasına ki  , onlarda  15 katlı  ,  izni  veriliyor . Böylece Ihlamur Kasrıyla  Mecidiyeköy   arasına 8  tane  gökdelen   dikilmiş oluyor (15 katlılar bu  sayıya   dahil değil). Beşiktaş iskelesi ile Mecidiyeköy  ekseninde  sadece bir  ana  arter  vardır. İskeleden Kasra kadar  bu  arter   çarşı içinden  geçer. Kasırdan Mecidiyeköye kadar da iki   gidiş iki   geliş  olup bunların da birer   şeridi Istanbul'un tüm yollarında  olduğu  gibi park olarak kullanılmaktadır. Daha binalar bitmeden trafik imkansız hale  gelmiş durumdadır .Merak   ediyorum .... bu izni  verenlerin yüzleri kızarıyormu . Tabii ki kızarmıyor . Niye  kızarsınsınki ..  Insanın  yüzünün kızarması için minimum bilgi birikiminin
olması gerekir ..Cehalaetin  yüzü kösele gibi oluyor   ve  de bu  insanlar bu halleriyle   gelip bizleri idare   ediyorlar. Tek kelimeyle yazık......

Thursday, May 31, 2012

HELLEBORUS NIGER

This interesting plant mainly grows in Greece and Turkey in wild. It is also called Christmas rose. It contains Glucosides (Hellebroside and Hellebrine ) and Saponines (Helleborine) . These substances give smiler actions like the glucosides of Digitalis Purpurea . Plant has medical value in cardiology . It is used as heart stimulant . However HELLEBORUS NIGER IS VERY TOXİC . IT IS ADVISED NOT TO BE USED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

Labels: , , , , , ,

ARBUTUS UNEDO / strawberry tree


Strawberry Tree........very attractive evergreen of Mediterranean region. However , picture above is taken on Blacksea coast of Istanbul close to Boshphorus enterence. After an exteremely dry summer conditions of Istanbul in 2007 , fruit production of strawberry tree was remarkably high compare to other years .
Plant has interesting features ;
-very tolerant to industrial pollution....
-fruits of current year and the flowers of next year fruits can be seen at the same time on the tree in November and December
-it is drought tolerant....can be planted in places where water is short . Strawberry tree is withstood temperatures down to -16 without injury . It also salt tolerant ....amazing...
-fruit is very tasty especially this year in Blacksea region contrary to lot of report say fruit is
tasteless . Some
reports say fruit contain about 20 % sugars and it seems that sugar percentage is highly correlated with high summer temperatures.
Latin name Unedo refers ' I eat one only ' ..curious because I eat always more than one because it has the delicacy of tropical fruit with pleasant flavour .
The bark of the strawberry tree has been used in tanning leather .
In Portugal fruits are fermented to make strong wine known as Medronho.
In history has been suggested that fruit is an antidote for the plague. It also suggested that if eaten in quantity it is said to be narcotic. Personally havent noticed this effect but ıt could be curious to investigation...
A little history....BC 168 Lucretius stated that ' girls could be bought with Arbutus berries so Venus join the bodies of lover in the wood; a girl share the a man's appetite , or succumbed to his insistance or took a bribe : acorns , Arbutus berries .
Strong antibiotic because all parts contains ethyl gallate which is effective against Mycobacterium bacteria.
Also noted that active in kidney disorders/

BAHAMA LYSILOMA (a Bahamian in Istanbul)I welcome this tropical and sub tropical plant to Istanbul . Grown in a pot at 7th floor . It is a fun plant to grow. First year didnt bloom I pruned then in second year it bloomed and produced pod.
Seems to be very demanding for water so I irrigate and it responded well to persistent irrigation.
Yet literature says it is highly resistant to drought. So next year I will treat it with minumum water. I keep observing this tropical plant in Istanbul.
Additional information is also curious.. Wood has rich in Mahogany color and fairly heavy hard and durable . Its wood calls Sabicu wood which valued in shipbuilding !!

Another note...salt resistant...

CROCUS ALBIFLORUS Crocus

Again I have difficulties for exact identification of this particular variety . Found coastal area of Blacksea around Istanbul and planted in pot in my terrace . My guess is Crocus Albiflorus (Spring Crocus) . White midrib is very indicative characteristic of it.. İnfact the one I am demonstrating here has a faint white midrib .There is also Autumn Crocus (Crocus Nudiflorus)leaves appear in spring and die before flowers appear in October.More than 40 different crocuses species can be found in Turkey . İt is a very popular plant and its Turkish name (Cigdem) is given to girls very often..Seed propagation is a tedious process. They can be collected before the capsule splits and immediately sow in cold frames .They stay there two years before planting out. So it needs lots of patient. That reminds me Digitalis and its tiny seeds. That also requires two long year to bloom..But I can tell.. it worths to see Digitalis blooming. In Turkey corms of certain varieties can be added to dishes. According to Dr. Turhan Baytop , corms of Crocus Cancellatus ,C. Chrysanthus , C. Kotschyanus are edible . Latter one is specifically used for rice dish (crocus rice) .
Some villages of Safranbolu grow Crocus Sativum for Saffron . Production is very limitted for local use. It was also mentioned in Old Testament , name of Crocus can be seen some of Homer's writing too..So its use extended into old history of Asia Minor.Plinus , Dioskurides , Serapion , Ibn Sına , Paracelsus and Lonicerus used crocus for various health disorders.. So it is a very famous plant..And it is on my terrace... how nice ...Because of its popularity its flowers were very expensive and people who fake this plant with smiliar ones punished by death penalty by Nurnberg Courts.And final note ..in order to distinguish Jewish people from christian in old Europe Jews used to wear Saffron Yellow hats.World changed a lot isnt it?Comments are welcome .
Pictures are taken by Cemil Yavuz Oncelay . if you use them please give this page as referance.Excellent account of Crocus species can be review in following addresshttp://tr.wikipedia.org/wiki/Crocus

HYPERICUM CALYCINUM
This beautiful plant blooms end of May .Its flower is bright yellow and bundle of stamens .It is very easy to recognize and identify this particular species. In The Royal horticulture Society's Encyclopedia, anther (tip of the stamen) of Hypericum Calycinum is red . Dr. Turhan Baytop'sA Dictionary of Vernacular Names of Wild Plants of Turkey , anthers are yellow as in the picture given here. A bit confusing .. I must note it here that variety Hypericum Cerastioides' anters also yellow . More careful identication is needed at this point. Comments are welcomed .Another confusing point is dwarf varieties like full sun Hypericum Calycinum thrive in partial or deep shade. The one I am presenting here is a drawf one. So name stays a bit controversial .From Bulgarian border to Province Kastamonu seem to be its natural habitat. Locally Kantaron oil extracted from it. It is useful for wound healing.This particular plant was introduced in England at the end of 17 th century. Samples then were collected from Belgrade forest 20 km from Istanbul .So I wait eagerly to see it is blooming on my terrace every year..I enjoy this beauty...

Picture taken by C Y Oncelay

DIGITALIS PURPUREADigitalis purpurea is one of my favorite plant . From seed to flower needs 2 years and in that respect needs a lot of patience and well caring especially the first year . It occupıes pots for two years and for a terrace garden this is difficult to handle . Yet it is absolutely marvelous plant when blooms and certainly it worths to wait 2 long years .It blooms in early summer and on stem bloom moves upward . Blooming season can extend up to one month .Beside being very beautiful it is an important medical plant and very well know. One may find many reading about it..So I dont write medical use of in detail . It is used in modern medicine to increase force of contraction in congestive heart failures. Elevates blood pressure in weak heart . It is lethally toxic therefore must be used under the doctors survaillance.
First-year rosette type of digitalis leaf can be mistaken with the leaves of Comfrey with fatal results. So special attention must given to this plant. Literature notes that therapeutic dose of Digitalisis dangerously close to lethal dose..So this ıs the plant I like most despite all
Pictures taken by C Y Oncelay if use it please give this page as referance

VIOLA RIVINIANA (Common Dog Violet)
As I mentioned in previous article , my terrace garden has a collection of 200 plants . Mostly from the Marmara region. Some I brought from southern part of Turkey and very few from inland .So I observe all of them carefully , their growing habits and their biological clock .One of the very first plant flowers in spring is a Viola Riviniana (Common Dog Violet) . Its flower is a true marvel , heavily veined lowest petal surrounded by bearded petals. Zoom in and enjoy the details. I enjoyed this first spring flower on my terrace and literature says it is also edible except yellow species which may cause mild cathartic.How you use it in your kitchen...Experienced horticulturists and gourme lovers say that it can be add to salad or cooked green . As soup thickener , wow nice way to express . From dried leave tea can be made . In France flower parts can be added into candies. And it is good to know that it is rich in vitamin A and C .Viola Odorata is close relative of Riviniana . Parts of the Odorata can be used as mild laxative , gargle for sore throats , blood purifier ,for asthma and skin eruption such as eczema.In China variety Viola Yedoens prescribed as anti inflammation , and for certain tumorsSo I welcome this useful beautiful and delicate plant in every spring.
IRIS RUTHENICA

Another purple flower which bloom at the same time with Viola is Iris Ruthenica .
there is no note in literature about its edible characteristic. And no Doctor advise this plant for any purpose..Yet it is beautiful ornamental plant. I found this particular plant at Yedigoller National Park 40 km from Bolu of Turkey. Now I maintain it in pot at my terrace. İt is an exciting plant for me to

watch during spring time .
Pictures are taken by Cemil Yavuz Oncelay . Please give this page as referance if you use these pictures .

SCILLA BITHYNICA

I transplanted Scilla Bithynica bulbs into pots 7 years ago and since then every year exactly the same time it has bloomed as a pleasant surprise and it gave me the same pleasure each time with it beautiful deep blue small flowers . One of the earliest bulb to flower in late
March except Galanthus . But they are in the same pot so I enjoy both of them at the same time . When Scillia blooms there are still some Galanthus . Next year I will record exact blooming time of these flowers and I share the information here . The place I dug the bulbs is Blacksea coastal forest area . It likes the places where water table is high . Yet it naturalises extermely well .
S. Bithynica has 3-5 flaccid , linear basal leaves of 18-20cm , which distinguish it from Scilla Bifolia which has 2 semi-erect broadly linear basal leaves .

Both widely spread in Blacksea coastal area under forest .
Most Scilla species are poisonous . But toxic constituent of Scilla Bithynica is not known however it can be assumed that it is the same constituent of poisonous Scilla Maritima . Medical use of it recorded rarely . Some report indicates that it produces a temporary increase of vital activity in the organism beside tending the increase the secretion and discharge of urine.
So it is active diuretic , its action reported very prompt because it stimulates the heart ,improves the circulation and strenghens the pulse .

As I stated before I am a plant scientist not herbalist . Before any use of it in any form consulting an expert herbalist can be very wise.
Pictures by C . Y. Oncelay ..please give this page as a referance if you use the pictures

MENTHA LONGIFOLIA


Mentha Longifolia is one of the permanent plant of my terrace . With its silvery frosted green leaves gives the velvet feelıng when touched .It grows under any plant and very decoratively cover the pots . Leaves are narrow but when young more oblong . Identification of the mints can be quite difficult simply because they are very variable and easily hybridized . In literature Longifolia smell noted as unpleasant or at least some people say so . However the one , I have , has very soft spicy smell of mint compare to regular mint which smells sharply . Therefore identification needs special attention. As I observe on my terrace flowers attract more bees and insect that other plants. There is always a very high traffic on this particular plant.
Some varieties like Mentha longifolia subsp capensis with its strong smell can be used as mosquito repellent if it is rubbed onto the body.
legend and history of the mint
in Greece , Asia Minor and middleeast in general is also fun to read . History goes back as early as Minoens 2600 - 1150 BC . This important civilization of island of Crete had a great tradition of kitchen and herbal cooking , after the greek ended minoen and inherited their values they carried on this great culture of cooking . Most probably other nations of the region like Hitite , Lydian , Phrygians, Karian , Lykians and Ionians also use this particular plant in their cooking. Tradition has been carried on and plant is as popular as before maybe even more in the region today.
Mentha name comes from ' Minthe ' a charming nymph in classic Greek mythology who was much adored by Pluto , so the legend goes this angered Pluto's wife Prosperina , that she took her revenge by metamorphosing minthes into the humble mint plant we now know as Mentha .

Fresh or dry leaves make excellent tea , flavor jellies , souces dressing and drinks..Maybe most widely used plant ever in kitchen.
It also used medically in various way . One can find great reading about it on web.


Even though I don't have European Pennyroyal (Mentha Pulegium) on my terrace I would like to give short notes about it. First of all American pennyroyal classified as ( Hedeoma Pulegium ) . So distinction must be made if studied or write something about them.
Ants don't like pennyroyal . If planted around large ant population areas colonies change their location immediately .

Accordingly oil extracts from Pennyroyal strong insect repellent. Dog collar when soaked in an infusion of Pennyroyal can be very effective as flea repellent.

Caution......The essential oil taken internally could be fatal . Volatile oil of Mentha Pulegium is approx. 85 % ketone , pulegone..And this compound described as toxic compound.
It cause abortion in women . Taking the oil internally to terminate an unwanted pregnancy is extremely dangerous and many case reported that resulted in death..So use of it needs assistance and utmost care in details. Take a look at the picture of Pennyroyal so no confusion can take place in future.
Pictures taken by Cemil Yavuz Oncelay if you use any of them please give this page as a reference.