SKY AND EARTH

Friday, July 01, 2016

IHLAMUR KASRI  1

Cumhuriyetin ilk yıllarında  IHLAMUR KASRI Beşiktaş'ın Yıldız  tepelerinden böyle  görünüyordu . Kasır 1849 -1855  arasında SULTAN ABDÜLMECİD tarafından  o  zamana kadar Hacı Hüseyin Bağı köşkü  diye  anılan yapının  yerine  inşa  edilmiştir. Bu  köşk  ve içinde  bulunduğu IHLAMUR MESİRESİ  Osmanlı Sultanlarından  I. ABDÜLHAMİD ,  III. SELİM  ve II. MAHMUT'un sıkca  geldikleri bir mekan olarak ünlenmiştir. SELİM ve MAHMUT'un hedef  vurdukları yerlere  dikilen NİŞAN  TAŞLARI  mesirenin Yıldız tarafında hala  ayakta  kalabilmiştir . ABDÜLMECİD  Fransız  şair Lamartini burada  kabul etmiştir. Kasır  daha sonraları  SULTAN ABDÜLAZİZ  VE  V. MEHMET REŞAT  tarafından da kullanılmıştır .
Ihlamur Kasri ve cevresi bizlere israrla empoze edilmeye çalışılan HEP SAVAŞAN OSMANLI imajını sadeliği  ve  sukunetiyle haklı bir biçimde  kırar .
SULTAN ABDÜLMECİD Fransa'daki politik baskılardan kaçarak Osmanlıya  sığınan Fransız İhtilalci  ve  şair  Lamartin'i  bu kasırda  kabul  etmiştir. Şair SULTAN'a şükranlarını  şu  şözlerle nakletmiştir IHLAMUR KASRINDA .
" Majestenize borçlu bulunduğum minnet  ve  şükranı arzetmek için  denizler aşarak huzurunuza  geldim. Doğu'ya olan bağlılığım ve insanlarının cömert  ve asil mizaçlarına hayranlığımdan başka ,imparatorluğunuzda gördüğüm harikulade konukseverliğe hak kazandıracak  hiçbir özelliğim yoktur. Ama Majesteniz hatırladı ki Antik çağlarda  atalarının da göstermiş oldukları konukseverlik ,kimi  zaman bir hükümranlığa şeref  vermeye yetmişti  . BU YIL YABANCILARA KARŞI BÜYÜK KORUMA OLAYLARI YILI OLARAK TARİHTE YAŞAYACAKTIR . BU YILIN  ADI , ABDÜLMECİT'in KONUKSEVERLİĞİ VE ALİCENAPLIĞI YILI OLACAKTIR "
 Sadeliğin yanında  zarafet  ve  diplomasiye  de  tanıklık  etti IHLAMUR  KASRI..
 Şimdi burada yaşıyanlar bu   geçmiş  zamanı hatırlıyamıyor ....Beş  Osmanlı Sultan'ının ayak izlerini görmek istemiyoruz burada  ve de hoyratca yıkıp çirkinleştirmeye  devam  ediyoruz geçmişimizi inkar  ederek. Bu da yetmiyor ,bir Osmanlı Sultanının adaletine sığınırken hiçbir özelliğim yok diyen bir misafir Fransız edebiyatcının adını Istanbul Taksim'de bir sokağa verebiliyoruz. Bu onurlu başı dik insanları aşağılık duygusunun kıskacına almak değilde nedir. Belgelenmiş yukardaki konuşmada konuşan Lamartin dinleyen şükranları kabul eden  Sultan Abdülmecit . Ve de sokaklara ismi verilen  Mösye Lamartin.

IHLAMUR KASRI 2
bugun
2007 yılına gelindiğinde Ihlamur Kasrı'nın , havuzunun , bahçesinin ve müştemilatının ağaçlarla birlikte korunduğunu etrafının duvarla çevrilerek yağmalanmasının önüne geçildiğini görüyoruz. Teşvikiye yamaçlarında kasrın batı tarafında ki gecekondular ise ağaçlar altında görünmeden kalabilmiştir. Duvarın dışındaki mesire alanı tamamiyle tahrib edilip yapılaşma vadi tabanındaki kaynak suyunu ve de Fulya deresini ortadan kaldırmıştır .Kasrın doğu ekseninden Yıldız'a doğru tırmanan 5 kademeli mesire alanının en ust 3 kademesi tamamen kaybolmuş ilk kademedeki su kaynağı yapılaşmanın altında kalmış ve mesirenin çok zarif su fiskiyeli havuzlarının tüm mermerleri şökülüp , TARIHI ESER olarak satilmistir...Birkaç anıt ağacın ve Sultan Mahmut ve III. Selim'in nişan taşlarının dışında bir şey kalmamıştır Ihlamur Mesiresinde. Yıldız Sarayından başlayıp Ihlamur kasrınına kadar devam eden bütünlük eski değimi ile tarumar edilmiş ve yüzlerce senede birikmiş olan ince zevk ve yaşam biçimi yerini pejmürdeliğe bırakmıştır .
Ihlamur Kasrının önündeki trafik ışıklarının bulunduğu dairesel yeşillik alana BJK Spor Kulübünün 40 lı senelerde meşhur olan futbolcusu Hakkı Yeten' in heykeli dikilmiş . Bir vefa örneği.... türk sporuna hizmet etmiş bir sporcu hatırlanmış ve adı bir heykelle anılmış. Hatırlama yetimizin Hakkı Yeten'i anmayı akıllara getirmiş ama beş tane Osmanlı Sultan'ı ve çok yakın geçmişimizin yaşam tarzını akıllardan bir hamlede silivermiş . Osmanlı bir cihan devletiydi ,saygın ve ağırlıklıydı ve övünülecek bir yapıydı .Yıkılmasına 3 sene kala 1915 de Çanakkale'de Destan yazacak kadar da tecrübeli ve dirayetliydi.. Ama biz hatırlamamakta israr ediyoruz onu..İzinide siliyoruz her gördüğümüz yerde. Beş Osmanlı Sultanın sıkca gelip vakit geçirdiği ve iki önemli Osmanlı sarayının (DOLMABAÇE ve YILDIZ ) arasında olan Ihlamur kasrı ve çevresinde yakın tarihimizi hatırlatacak ne bir cadde ne de bir sokak adı var. Birileri akıl edip bir sokağa Şair Nedim deyivermiş ve de iyi etmiş ,en azından bu milletin fikir hayatına katkı yapmış birinin ismi hatırlanmış.
İşte biz ATA YADİGARIMIZI genç insanalara böyle anlatıyoruz . Ama taşeron saray mimarlarının yaptığı üç binayı yere göğe sığdıramıyoruz .
Lodosun estiği bir kış günü yıldız tepelerinde bir parka oturun , bu park ABBAS AĞA parkı olabilir , kulağınızı Dolmabahçe stadyumuna çevirin ve dikkatle dinleyin ... bakın bir yönetici olan hakeme nasıl tezahürat yapılıyor ..Şaşırdınız değilmi ? ama ne bekliyorsunuz ki...ne verirseniz onu geri alırsınız...
Bazen yüzüm kızarıyor hoyratlıklarımıza....IHLAMUR KASRI 3
son durumIhlamur kasrının dünü ve  bugününü bundan  evvelki yazılarımda yazmıştım. Geçmişe yapılan  saygısızlığı ve  hoyrat yapılaşmayı   gözler  önüne  sererken bunun  son limitine  geldiğini bundan sonra bu limitli  alanın  daha  fazla zorlanmıyacağını  düşünmüştüm . Fena halde yanılmışım....Beşiktaş Belediyesinin asgari itinayı   göstermek  lüzümunu hissetmeden  sportif   faaliyetler   için Beşiktaş Jimnastik Külübüne tahsis  edilen   araziye verdiği inşaat ruhsatıyla   Ihlamur  Vadisi  yeni çirkinlik  abidelerinin yükselinine  şahit oluyor . Resmin  sağında otuzar katlı üç bina ve onun  hemen karşısında boş olan bir  arazinin santimi boş bırakılmıyacak   şekilde yapılaşmasına ki  , onlarda  15 katlı  ,  izni  veriliyor . Böylece Ihlamur Kasrıyla  Mecidiyeköy   arasına 8  tane  gökdelen   dikilmiş oluyor (15 katlılar bu  sayıya   dahil değil). Beşiktaş iskelesi ile Mecidiyeköy  ekseninde  sadece bir  ana  arter  vardır. İskeleden Kasra kadar  bu  arter   çarşı içinden  geçer. Kasırdan Mecidiyeköye kadar da iki   gidiş iki   geliş  olup bunların da birer   şeridi Istanbul'un tüm yollarında  olduğu  gibi park olarak kullanılmaktadır. Daha binalar bitmeden trafik imkansız hale  gelmiş durumdadır .Merak   ediyorum .... bu izni  verenlerin yüzleri kızarıyormu . Tabii ki kızarmıyor . Niye  kızarsınsınki ..  Insanın  yüzünün kızarması için minimum bilgi birikiminin
olması gerekir ..Cehalaetin  yüzü kösele gibi oluyor   ve  de bu  insanlar bu halleriyle   gelip bizleri idare   ediyorlar. Tek kelimeyle yazık......

Thursday, May 31, 2012

HELLEBORUS NIGER

This interesting plant mainly grows in Greece and Turkey in wild. It is also called Christmas rose. It contains Glucosides (Hellebroside and Hellebrine ) and Saponines (Helleborine) . These substances give smiler actions like the glucosides of Digitalis Purpurea . Plant has medical value in cardiology . It is used as heart stimulant . However HELLEBORUS NIGER IS VERY TOXİC . IT IS ADVISED NOT TO BE USED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

Labels: , , , , , ,

ARBUTUS UNEDO / strawberry tree


Strawberry Tree........very attractive evergreen of Mediterranean region. However , picture above is taken on Blacksea coast of Istanbul close to Boshphorus enterence. After an exteremely dry summer conditions of Istanbul in 2007 , fruit production of strawberry tree was remarkably high compare to other years .
Plant has interesting features ;
-very tolerant to industrial pollution....
-fruits of current year and the flowers of next year fruits can be seen at the same time on the tree in November and December
-it is drought tolerant....can be planted in places where water is short . Strawberry tree is withstood temperatures down to -16 without injury . It also salt tolerant ....amazing...
-fruit is very tasty especially this year in Blacksea region contrary to lot of report say fruit is
tasteless . Some
reports say fruit contain about 20 % sugars and it seems that sugar percentage is highly correlated with high summer temperatures.
Latin name Unedo refers ' I eat one only ' ..curious because I eat always more than one because it has the delicacy of tropical fruit with pleasant flavour .
The bark of the strawberry tree has been used in tanning leather .
In Portugal fruits are fermented to make strong wine known as Medronho.
In history has been suggested that fruit is an antidote for the plague. It also suggested that if eaten in quantity it is said to be narcotic. Personally havent noticed this effect but ıt could be curious to investigation...
A little history....BC 168 Lucretius stated that ' girls could be bought with Arbutus berries so Venus join the bodies of lover in the wood; a girl share the a man's appetite , or succumbed to his insistance or took a bribe : acorns , Arbutus berries .
Strong antibiotic because all parts contains ethyl gallate which is effective against Mycobacterium bacteria.
Also noted that active in kidney disorders/

BAHAMA LYSILOMA (a Bahamian in Istanbul)I welcome this tropical and sub tropical plant to Istanbul . Grown in a pot at 7th floor . It is a fun plant to grow. First year didnt bloom I pruned then in second year it bloomed and produced pod.
Seems to be very demanding for water so I irrigate and it responded well to persistent irrigation.
Yet literature says it is highly resistant to drought. So next year I will treat it with minumum water. I keep observing this tropical plant in Istanbul.
Additional information is also curious.. Wood has rich in Mahogany color and fairly heavy hard and durable . Its wood calls Sabicu wood which valued in shipbuilding !!

Another note...salt resistant...

CROCUS ALBIFLORUS Crocus

Again I have difficulties for exact identification of this particular variety . Found coastal area of Blacksea around Istanbul and planted in pot in my terrace . My guess is Crocus Albiflorus (Spring Crocus) . White midrib is very indicative characteristic of it.. İnfact the one I am demonstrating here has a faint white midrib .There is also Autumn Crocus (Crocus Nudiflorus)leaves appear in spring and die before flowers appear in October.More than 40 different crocuses species can be found in Turkey . İt is a very popular plant and its Turkish name (Cigdem) is given to girls very often..Seed propagation is a tedious process. They can be collected before the capsule splits and immediately sow in cold frames .They stay there two years before planting out. So it needs lots of patient. That reminds me Digitalis and its tiny seeds. That also requires two long year to bloom..But I can tell.. it worths to see Digitalis blooming. In Turkey corms of certain varieties can be added to dishes. According to Dr. Turhan Baytop , corms of Crocus Cancellatus ,C. Chrysanthus , C. Kotschyanus are edible . Latter one is specifically used for rice dish (crocus rice) .
Some villages of Safranbolu grow Crocus Sativum for Saffron . Production is very limitted for local use. It was also mentioned in Old Testament , name of Crocus can be seen some of Homer's writing too..So its use extended into old history of Asia Minor.Plinus , Dioskurides , Serapion , Ibn Sına , Paracelsus and Lonicerus used crocus for various health disorders.. So it is a very famous plant..And it is on my terrace... how nice ...Because of its popularity its flowers were very expensive and people who fake this plant with smiliar ones punished by death penalty by Nurnberg Courts.And final note ..in order to distinguish Jewish people from christian in old Europe Jews used to wear Saffron Yellow hats.World changed a lot isnt it?Comments are welcome .
Pictures are taken by Cemil Yavuz Oncelay . if you use them please give this page as referance.Excellent account of Crocus species can be review in following addresshttp://tr.wikipedia.org/wiki/Crocus

HYPERICUM CALYCINUM
This beautiful plant blooms end of May .Its flower is bright yellow and bundle of stamens .It is very easy to recognize and identify this particular species. In The Royal horticulture Society's Encyclopedia, anther (tip of the stamen) of Hypericum Calycinum is red . Dr. Turhan Baytop'sA Dictionary of Vernacular Names of Wild Plants of Turkey , anthers are yellow as in the picture given here. A bit confusing .. I must note it here that variety Hypericum Cerastioides' anters also yellow . More careful identication is needed at this point. Comments are welcomed .Another confusing point is dwarf varieties like full sun Hypericum Calycinum thrive in partial or deep shade. The one I am presenting here is a drawf one. So name stays a bit controversial .From Bulgarian border to Province Kastamonu seem to be its natural habitat. Locally Kantaron oil extracted from it. It is useful for wound healing.This particular plant was introduced in England at the end of 17 th century. Samples then were collected from Belgrade forest 20 km from Istanbul .So I wait eagerly to see it is blooming on my terrace every year..I enjoy this beauty...

Picture taken by C Y Oncelay

DIGITALIS PURPUREADigitalis purpurea is one of my favorite plant . From seed to flower needs 2 years and in that respect needs a lot of patience and well caring especially the first year . It occupıes pots for two years and for a terrace garden this is difficult to handle . Yet it is absolutely marvelous plant when blooms and certainly it worths to wait 2 long years .It blooms in early summer and on stem bloom moves upward . Blooming season can extend up to one month .Beside being very beautiful it is an important medical plant and very well know. One may find many reading about it..So I dont write medical use of in detail . It is used in modern medicine to increase force of contraction in congestive heart failures. Elevates blood pressure in weak heart . It is lethally toxic therefore must be used under the doctors survaillance.
First-year rosette type of digitalis leaf can be mistaken with the leaves of Comfrey with fatal results. So special attention must given to this plant. Literature notes that therapeutic dose of Digitalisis dangerously close to lethal dose..So this ıs the plant I like most despite all
Pictures taken by C Y Oncelay if use it please give this page as referance

VIOLA RIVINIANA (Common Dog Violet)
As I mentioned in previous article , my terrace garden has a collection of 200 plants . Mostly from the Marmara region. Some I brought from southern part of Turkey and very few from inland .So I observe all of them carefully , their growing habits and their biological clock .One of the very first plant flowers in spring is a Viola Riviniana (Common Dog Violet) . Its flower is a true marvel , heavily veined lowest petal surrounded by bearded petals. Zoom in and enjoy the details. I enjoyed this first spring flower on my terrace and literature says it is also edible except yellow species which may cause mild cathartic.How you use it in your kitchen...Experienced horticulturists and gourme lovers say that it can be add to salad or cooked green . As soup thickener , wow nice way to express . From dried leave tea can be made . In France flower parts can be added into candies. And it is good to know that it is rich in vitamin A and C .Viola Odorata is close relative of Riviniana . Parts of the Odorata can be used as mild laxative , gargle for sore throats , blood purifier ,for asthma and skin eruption such as eczema.In China variety Viola Yedoens prescribed as anti inflammation , and for certain tumorsSo I welcome this useful beautiful and delicate plant in every spring.
IRIS RUTHENICA

Another purple flower which bloom at the same time with Viola is Iris Ruthenica .
there is no note in literature about its edible characteristic. And no Doctor advise this plant for any purpose..Yet it is beautiful ornamental plant. I found this particular plant at Yedigoller National Park 40 km from Bolu of Turkey. Now I maintain it in pot at my terrace. İt is an exciting plant for me to

watch during spring time .
Pictures are taken by Cemil Yavuz Oncelay . Please give this page as referance if you use these pictures .

SCILLA BITHYNICA

I transplanted Scilla Bithynica bulbs into pots 7 years ago and since then every year exactly the same time it has bloomed as a pleasant surprise and it gave me the same pleasure each time with it beautiful deep blue small flowers . One of the earliest bulb to flower in late
March except Galanthus . But they are in the same pot so I enjoy both of them at the same time . When Scillia blooms there are still some Galanthus . Next year I will record exact blooming time of these flowers and I share the information here . The place I dug the bulbs is Blacksea coastal forest area . It likes the places where water table is high . Yet it naturalises extermely well .
S. Bithynica has 3-5 flaccid , linear basal leaves of 18-20cm , which distinguish it from Scilla Bifolia which has 2 semi-erect broadly linear basal leaves .

Both widely spread in Blacksea coastal area under forest .
Most Scilla species are poisonous . But toxic constituent of Scilla Bithynica is not known however it can be assumed that it is the same constituent of poisonous Scilla Maritima . Medical use of it recorded rarely . Some report indicates that it produces a temporary increase of vital activity in the organism beside tending the increase the secretion and discharge of urine.
So it is active diuretic , its action reported very prompt because it stimulates the heart ,improves the circulation and strenghens the pulse .

As I stated before I am a plant scientist not herbalist . Before any use of it in any form consulting an expert herbalist can be very wise.
Pictures by C . Y. Oncelay ..please give this page as a referance if you use the pictures

MENTHA LONGIFOLIA


Mentha Longifolia is one of the permanent plant of my terrace . With its silvery frosted green leaves gives the velvet feelıng when touched .It grows under any plant and very decoratively cover the pots . Leaves are narrow but when young more oblong . Identification of the mints can be quite difficult simply because they are very variable and easily hybridized . In literature Longifolia smell noted as unpleasant or at least some people say so . However the one , I have , has very soft spicy smell of mint compare to regular mint which smells sharply . Therefore identification needs special attention. As I observe on my terrace flowers attract more bees and insect that other plants. There is always a very high traffic on this particular plant.
Some varieties like Mentha longifolia subsp capensis with its strong smell can be used as mosquito repellent if it is rubbed onto the body.
legend and history of the mint
in Greece , Asia Minor and middleeast in general is also fun to read . History goes back as early as Minoens 2600 - 1150 BC . This important civilization of island of Crete had a great tradition of kitchen and herbal cooking , after the greek ended minoen and inherited their values they carried on this great culture of cooking . Most probably other nations of the region like Hitite , Lydian , Phrygians, Karian , Lykians and Ionians also use this particular plant in their cooking. Tradition has been carried on and plant is as popular as before maybe even more in the region today.
Mentha name comes from ' Minthe ' a charming nymph in classic Greek mythology who was much adored by Pluto , so the legend goes this angered Pluto's wife Prosperina , that she took her revenge by metamorphosing minthes into the humble mint plant we now know as Mentha .

Fresh or dry leaves make excellent tea , flavor jellies , souces dressing and drinks..Maybe most widely used plant ever in kitchen.
It also used medically in various way . One can find great reading about it on web.


Even though I don't have European Pennyroyal (Mentha Pulegium) on my terrace I would like to give short notes about it. First of all American pennyroyal classified as ( Hedeoma Pulegium ) . So distinction must be made if studied or write something about them.
Ants don't like pennyroyal . If planted around large ant population areas colonies change their location immediately .

Accordingly oil extracts from Pennyroyal strong insect repellent. Dog collar when soaked in an infusion of Pennyroyal can be very effective as flea repellent.

Caution......The essential oil taken internally could be fatal . Volatile oil of Mentha Pulegium is approx. 85 % ketone , pulegone..And this compound described as toxic compound.
It cause abortion in women . Taking the oil internally to terminate an unwanted pregnancy is extremely dangerous and many case reported that resulted in death..So use of it needs assistance and utmost care in details. Take a look at the picture of Pennyroyal so no confusion can take place in future.
Pictures taken by Cemil Yavuz Oncelay if you use any of them please give this page as a reference.

STELLARİA HOLOSTEA (greater stitchwort)

Greater Stitchwort.... Remind me needlepoint lace of a beautiful bride ..Delicate and innocent and purity in its bright white. Long time ago I brought it from the forest of Blacksea coastal area . It was only a stem and planted in my terrace pots. It has been the most rewarding transplanting ever. Now every spring I enjoy this natural needlepoint and it gives me great joy. They look beautiful in all pots but one in particular impresses me more than other..I have a marvelous Wisteria Sinensis at south side of my terrace and under it covered by Stitchwort and run down from the pot. These two bloom almost same time joyful purple up and pure white down . It is a showcase itself.
On my terrace Stitchwort start to bloom in late March and continue in late May. Leaves are suprisingly hard despite the fact that plant overall look fragile and weak and almost rootless. Notice the leaves narrow and tapering from the base. Stems are brittle yet has power for multiplication , spread on the ground very fast. My pots' soil is calcareous so I suppose stitchwort enjoy this condition. Examine the stamen and style ..Very delicately designed. This is my impression of this plant..
Lets
read some others expressions..
Almost everybody says that it is a ancient herbal use alleviating a 'stitch' in the side.
You know what the folk name of Stitchwort.. ' Dead Man's Bones ' . Why so gloomy ? Because the stem fracture easily , like old bones . My goodness what an imagination.. Once upon a time dump areas had to be filled with corpses . And Stitchworts are next to them . This Civilization has come a long way . Have we arrived a desired level ?.......Hell no still killing and killing with more destructive weapons . Now no bones left the compare . Is that the reason I describe Stitchwort as above..Well good for me .That still makes me smile.
In fact its scientific name Stellaria Holostea coming from Greek words ' holos ' all and ' osteon ' , bone .
Now I stop here and make a further comment ; Greek loves drama but they never name a beautiful flower as ' Dead Man's Bone ' . By the way with this occasion I like to thank Greeks for their contributions to humanity.


Okey now further pessimism about Stitchwort..According to Geoffrey Grigson
Stitchwort was a plant belonging to devil , pixies and added children feared picking the flowers , if they did the adder (?) would bite them , or they would be piskey-led ( bewilder , wandering lost ) . Picking the flowers could also provoke thunder and lightning .
it is also suggested that this is the church's effort against pagan beliefs. Plant become holy in these strange world of contrast.
Medical use of it? yes certain extend varieties close to it such as chickweed ( Stellaria Media ) can be used for certain skin disorders . However its medical use seems to be limited.
Edible ? yes Chickweed's tender leaves and stems can be added to salad .Pictures were taken by Cemil Yavuz Oncelay . If you use any of them please give this page as a reference .

COMMELINE COELESTİS (dayflower)

Dayflower is a very proliferous plant. Almost all the pots of my terrace have it.
it grows under any plant . Once enter the soil there is no way to get rid of it..It keeps coming years and years . It is like a pest , persistent and stubborn , but I like it a lot and keep it in certain pots . Bright blue simple flower stay on the plant only one day. Kids laugh at it because flower looks like Mickey Mouse..it is funny..fun plant to have it around. Always healthy and susceptible to no pest .That amazes me.

A bright blue dye can be obtained from blue petals. They contain pigment of Comelinine and Flavocommeline .

It has three petals lower one is white and smaller that blue ones . So I suppose that one has no pigment . How two petals have and third one doesn't , is very curious .

Its scientific name was given by a Dutch Horticulturist means that ancient Greek or in China or in India and Arab world of medicine had not known .!! I highly doubt about it . I am sure it had been known under different name .

It is edible....Leaves , flowers and young shoots can be eaten raw or cooked . I give you a quick and simple receipt..Boil it with salt and serve with white souce or butter . A sweet taste with a mucilaginous effect .
Can it be used medically ? answer is yes..
The leaves are depurative , diuretic and febrifuge . Used as a throat gargle to relieve sore throat and tonsilitis . A decoction of the dried plant is used to treat bleeding , diarrhea fever etc. And extract of the plant shows antibacterial activity .
So a quick literature search indicates all .
Someone also noted that dayflower is also suppose to increase sexual potency in old age . That makes me smile.. Now I look at the plant a bit different . I can make this short information about Commuline very famous if I give the title of ' Increase Sexual Potency by Wild Plant' .. But I will not.. Who knows maybe this insignificant plant can be remembered with this funny comments.Final note...I am a plant scientist but not herbalist...so all the information here concerning ediblity and medical values have to be double checked with professional
herbalist.

Additional Pictures... observe the seed just developing.. It is unusual to see two flower like this on the same branch at least on my terrace..

Sunday, June 22, 2008

ISTANBUL SPECIALThis is the city of 12 million inhabitants .Yet one can find the combination of elegence and solitude so ever easily. Blue and green , sunrise and sunset , full moon and soft night shape and reshape this city .. And Istanbul writes Her poetry everyday..So we live with each line , we search the past ..we find it in present..yet we live the present in past.

so take a look at the album and relax..
Thursday, August 17, 2006

SORCHUS ARVENSIS ( a terrorist plant? )

Posted by Picasa Sorchus Arvensis is one of the wild plant grows and completes its life cycle on my terrace. In nature we step on it and never notice it unless we lean down and look at its details. When examine closely one becomes aware of its beautiful features. Reading about Sorchus Arvensis , clearly shows that it represents the modesty in nature . Apperently it gets very little out of soil because it grows under any soil condition . Yet it offers some medical values.
So here some of its  contributions ;
-good as a livestock feed , new growth can be eaten by sheep
-excellent forage for rabbits
-it has some minor elements for the diet of North American birds
-young leaves may be cooked or be eaten raw like spinach and salad
-the leaves are rich in mineral salts and vitamin C , they contain about 45 to 50 mg of vitamin C per 100 gr
-stems can be cooked like asparagus
-roots can be used as coffee substitute like chicory roots
medically it is anti-inflammatory , its tea from roots can be used in treating asthma , coughs and other chest complaints
tea from leaves reported calm the nerves .

Amazing isnt it ?...small modest plant contributing that much to us yet big majority dont even know its name and step on it everyday .

Yet this plant is also considered as a TERRORIST PLANTand all the following defence mechanism in agriculture  have been developed to eradicate it. Surprise again ... right? continue to read then ...

HERE IS SOME COMBAT PRECAUTIONS AGAINST IT

- presently there are  no labeled biocontrol agents for use on Sorchus eradication (means they are in search)

-chemically , Auxin type herbicides (main plant killer) such as 2,4-D ,dicamba ,MCPA and clopyralis have been effective with REPEATED applications when plants are in the seedling or late rosette to early bud stages. Glyphosate may be also effective for eradication. So as it can be seen if one of them doesnt work the others are on the line

-and further strategies as INTEGRATED MANAGEMENT to eradicate this innocent plant is as follow , THEY NOTED THAT
'' components of any integrated management program to control this plant are sustained effort ,constant evaluation ,and the adoption of improved further strategies . Factors to be addressed before a management decision is made include inventory and assestment to identify the target plant.................''
AND THEY ADD THAT

-DEFOLIATION was less effective then BURIAL for reducing infestations of sowthistle (sonchus) . SOUND LIKE A MAJOR WAR PLAN TO INTRODUCE DEMOCRACY TO CERTAIN REGIONS  It is not finish yet

A tephritid fly from Europe THAT TRANSFORMS THE SEEDHEAD of SOWTHISTLE INTO A GALL HAS BEEN RELEASED INTO CANADA BUT.......................bla bla
SOUNDS LIKE CONVERTING A PERSON FROM ONE RELIGION INTO ANOTHER
Fight against Sonchus have not been limitted as above precautions

they try to burn it to eradicate and result was as follow ;
the summer burn was conducted in August during peak growth the fall burn after dormancy had started in October and spring burn in May before growth began.

AND SOUND LIKE A FINAL STAGE OF THE MASSACRE

CAN ONE IMAGINE ALL THESE FOR AGAINST SONCHUS ... A beautiful small flowering plant?

Comprehensive destruction plan for this EVIL PLANT. No wonder some nations are very aggressive and ready to destroy anything simply because its people are already conditioned while defending themselves against SONCHUS ARVENSIS.
Scarey isnt it?

Okey lets remember the guilt of Sonchus......use minimum space on mother earth ...and obtain minimum food from same place .
Ah we listen this story before and listening everyday in different form.

Wednesday, July 19, 2006

A TERRACE FACING THE BLUE MOSQUE AND SAINT SOPHIE

I live in Istanbul , and never regret that I live here. Noone ever regreted to live in here. One of the oldest city on earth..Proud of her history and her beauties . We not only live the present here but the past so vividly. Many things got buried in dusty pages of history books..But Istanbul keeps her history alive she walk with it side by side . I enter a mosque and think that time stoped and live the present as it is past.. Or in a church noone attends anymore but yet always crowded with people of 2000 years old..Right there in a quite garden one smells the past presentlike.
So I live right at the center of the city. Neigborhood called Besiktas and one of it dominating hill of Yıldız where I have been located exactly. House can be spotted clearly with the google map . My flat has big terrace of 100 square meters. Terrace faces south also has east and west wings. Sunrise is hard to see behind the building..but sunset is a true marvel. This is the place I experienced the tones of colours its shades light and dark . Sea , I face in south called Marmara Sea and it gives way to the Bosphorus , right in front of me.. At right of the picture , historic peninsula where two famous religious center of past are located. Namely Sultan Ahmet Mosque (Blue Mousque) and famous Basilique Saint Sophie of Byzantium Empire. Between them there is only 200 metre in real. Saint Sophie had been used as a mosque during Ottomane Empire so it has minarets. From my terrace minerets seen as a group..but can be distinguished by their architectural designs..close up of the picture can reveal that. So heart of history beats so close to me. and I add mine to it as many other İstanbulies.
I watch all these from a green heaven..my terrace garden..where I have 200 different plants which I will in
troduce to you one by one.

Years ago I wrote a poem called "Bir Baslangıc" , I imagined the days when noone was living on this land..All wild , green and blue..Then the first settlers arrived and they touch the land and never went out again..I imagine the tents in a row of two where settlers put up first..and how that alley became the first road of the city..If you can manage to read Turkish take a look at the poetry. It is click away in my links in "my turkish poetry" . So spirit of my terrace is coming from that
unforgotten time...All green , diverse , certain corners where , when one sits, can see nothing but plants right at the middle of the city at seventh floor.. I live the seasons there..I follow the plants , and I take care of them year around. It is a unique place , not a single organic matter like leave or branches wasted here..always return back to soil. Kitchen leftovers , not the cooked one , also integrated into the soil..No water can be wasted in my house..It is saved and used for irrigation. Not a single drop of pesticide ever used here .Yet there is not a single diasease one may see on my plants. Nature balances itself in this micro fauna. Second rinsing water of laundry machine collected and applied as irrigation water..High phoshate in it stimulates flowering meanwhile detergent can be integrated and used in soil . Nature cannot absorb tons of them every day yet my garden plants use it for their own benefit. Bettles are on duty always..Biologically control certain pest or hold them at the level of natural balance rather then viping them out completely. By the way no pest can be viped out completely .They keep coming stronger and stronger after each pestiside application . Therefore we only poison ourself ever slowly..Then try to cure are defects or diseases..but noone care in the scale of world .They just search other planets . they are ready to leave when things are at the critical level..Head for another beautiful planet for spoiling senselessly. People have to work and earn money by producing and marketing all those poisons . Then whatever they earn they spend in another industry for their well being for their healt...Like designing a wars and find excuses to kill other people in order to keep level of employments of arm industry high.

Politic is not the main point of this article..Yet not to remember the people who suffers under ruthless assults with deadly weapons, could be most inhuman action of any concern person. And fo
r their memory I write green here.. and I show plants..

This is how my garden looks in winter...At south face lots of snow accumulate...northern winds blows the snow as soon as reach the lower level of roof immidiately settles so snow is deep there . In this cold time first flower revolt from under the snow layer...Come up as white as snow. Its name is Galanthus Nivalis..Magical flower of midwinter...Challange the white of the snow and stands side by side.

As the winter progress Cyclamen Indicum shows herself up... I also keep Cyclamen Persicum outside... Burgandy colour flowers warm the air without any question. Following these two flowers one of my favorite Stellaria Holostea covers the bottom of the pots. Beautifully decorative white flower grow very fast.. At the same time Viola Canina blooms , first purple flower of the spring. Close look reveal its magnificent structure.

so this how my garden starts after a cold winter.

Light shades and sea changes in every minute in Istanbul . It is a never ending light and colour festivity..Yet 10 million inhabitants of Istanbul have no time to rise their head and watch these beauties..So I am a few fortunate one to enjoy this city 24 hours a day.

I will continues to introduced my plants to you...so come back again soon..you will see other marvels to env

Wednesday, April 19, 2006

GOOD MANAGEMENT OF ENVİRONMENT

Recently there has been a heated discussion in Turkey weather or not small bays of Aegean and Mediterranean seas open for tourism and use these areas more effectively and rationally as well as profitably. Enviroment sensitive groups argue that these areas must be kept as it is so possible pollution of sea and land as well as air can be prevented. If the past experiences is taken under consideration they may seem right with their drastic measures of protecting practices. Furthermore, example of Marmaris , Bodrum and other similar places' present situation can make them very right for their outrage in this case.

However there are some cases , these small bays have been developed in such a way that environment far from being spoiled in contrary considerable improvement took place .

Place where I visited and stayed 8 days last year in Fethiye is a perfect example for that. Complex was built in 1985, and at that time land was as below picture. Typical Anatolian hills with no green , and certain soil erosion . Its economic return was almost zero.leaving ithe nature as it is cannot be considered as preservation . Humans and nature can live in cohabitaition and benefit from each other..rather than destroying each other. Garden of this club has amazing plant collection ,well taken care of and very healthy looking .

In 2004 place looks like as below.All green , soil is preserved , with economic return and Turkey has been represented there in best way during past 20 years.
Surrounding area looks as below as today ,whereas inside the club looks like as heaven


Overall CLUB LETOONIA is a very pleasant place to stay and observe this good environmental management on the spot.

This is to show that beautiful bays of Turkey can be protected and even improved with good managemnet practices combine with economic benefit . So lets use our collective mind to benefit from out assets meanwhile lets protect them better than any other time..

Please take a look at the web album for more pictures.


http://picasaweb.google.com/oncelaycy/GOODMANAGEMENTOFENVIROMENT